OKKS Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy
Formularz zapisów online
Prosimy o pobranie i zapoznanie się z dokumentami.
Prosimy o dostarczenie podpisanych dokumentów organizatorom.
Regulamin Wypoczynku Janów
Karta wypoczynku Janów
Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf
Zgoda na samodzielny powrót dziecka.pdf
Półkolonie letnie OKKS Orzech
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Janowie
Koszt półkolonii to 350 zł/turnus dla osób zamieszkujących gminę Janów, 450 zł/turnus dla dzieci spoza gminy Janów

Planowane turnusy obozów:

Turnus I - 17.07.2023-21.07.2023r.
Dostępnych 9 miejsc

Turnus II - 24.07.2023-28.07.2023r.
Dostępnych 12 miejsc
Dane dziecka
Dane kontaktowe rodzica
Wybór turnusu


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Pełnomocnik Zarządu Orzechowskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Orzechu Grzegorz Zadęcki, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanych przez klub. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz innym odbiorcom. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do swobodnego dostępu do Państwa danych, sprostowania lub usunięcia części lub całości danych w dowolnym momencie. Istnieje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ww danych, które nie będą przechowywane oraz poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.